Účetní služby
Rozsah  služeb


Daňová evidence a účetnictví pro živnostníky, firmy a neziskové organizace

Fyzické i právnické osoby


 • peněžní deník
 • kniha závazků a pohledávek i v cizí měně

 • pokladní kniha (i v cizí měně)

  • kniha bankovních výpisů i v cizí měně

 • kniha faktur přijatých i vystavených i v cizí měně

 • vedení evidence majetku i drobného
 • tiskové sestavy: přiznání k DPH, peněžní deník, výkaz příjmů, výdajů i majetku a závazků, stav závazků a pohledávek ke dni, přehledové sestavy

 • seznam odběratelů i dodavatelů

 • a vše ostatní co k účetnictví patří 

   Platby přes aplikaci Trisbee