Zřizovací výdaje 

07.02.2018

Před vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) může docházet k výdajům, které se vznikem společnosti přímo souvisejí (např. poradenské služby, poplatky, odměna notáře apod.)

Pokud hodnota těchto výdajů překročí limit pro zařzení do dlouhodobého majetku (podle zákona o daních z příjmů 60 000 Kč), evidují se na jako složka nehmotného majetku na účtu 011 - Zřizovací výdaje.

Jestliže výdaje nepřekročí limit stanovený účetní jednotkou, účtují se do nákladů 

Zřizovací výdaje musí být účetně odepsány nejpozději do 5 let od vzniku společnosti (mohou být odepsány i dříve). Daňově se zřizovací výdaje odepisují 60 měsíců.