Účet 491 - Individuálního podnikatele

15.01.2018

Účet individuálního podnikatele 491

Svým charakterem připomíná ZK. 

na tomto účtu se volí specifický způsob účtování, zejména z těchto důvodů:

  1. individuální podnikatel účtuje  soustavě podvojného účetnictv, avšak zdaňován  je podle daně z příjmů fyzických osob
  2. nelze důsledně odělit firemní majetek od majetku osobního
  3. o vykázaném hospodářském výsledku rozhoduje individuální podnikatel osobně, nepředpokládá se tvorba fondů
  4. výše ZK se nezapisuje do obchodního rejstříku
  5. za určitých podmínek (vysoké zadlužení) může účet 491 nabýt i aktivní zůstatek


Přes účet 491 se účtují veškeré vklady podnikatele do "firmy" a výběry z "firmy"

Tyto vklady a výběry nemusí být pouze v penězích, může jít o zásoby, dlouhodobý majetek apod. Podnikatel si může kdykoli cokoli z podnikání vzít a cokoli do něj vložit. Je možné z důvodu, že stejně ručí celým svým majetkem.

Nejedná se o "mzdu" podnikatele, tu nepobírá a ze svých prostředků si hradí sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.


Příklady účtování účtu 491

Příklady účtování

Výběr podnikatele pro osobní spotřebu z BÚ 491/221

Výběr hotovosti podnikatelem 491/211

Přijatý dar materiál od individuálního podnikatele 112/491

Vklad podnikatele(není tržba) na bankovní účet 221/491

Protokol o převzetí darem dvou počítačů 022/491

Vklad DHM do majetku společnosti - zděděný domek 021/491

Vklad DHM do majetku společnosti - pozemek 031/491

Dar od manžela do firmy na bankovní účet 221/491