Identifikovaná osoba

21.02.2019

Kdo se stává identifikovanou osobou dle zákona o DPH, jaké má povinnosti, příklady z praxe s návody na zaúčtování.

Definice:
Identifikovanou osobou (IO) se dle § 6g a § 6l zákona o DPH stává podnikatelský subjekt, který není plátcem DPH, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z EU, přijímá služby či zboží s montáží, instalací či sítěmi ze zahraničí nebo poskytuje služby do EU.

Podmínky:
Dle § 2a se neplátce stává IO pokud celková hodnota pořízeného zboží z EU překročí 326 tis. Kč bez DPH za rok. U přijaté služby či dodání zboží ze zahraničí musí být místo plnění v tuzemsku a nezáleží na výši plnění. U poskytnutých služeb rovněž nerozhoduje výše plnění, ale místo plnění musí být v EU.

Povinnosti:
Po splnění výše uvedených podmínek musí IO dle § 97 podat do 15 dnů přihlášku k registraci. Také je IO povinna podat daňové přiznání či souhrnné hlášení do 25. dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k povinnosti přiznat daň.

Ve všech uvedených příkladech vystupuje podnikatel Stehlík, fyzická osoba neplátce DPH. Pokud se stane osobou identifikovanou, musí podat přiznání k DPH, případně souhrnné hlášení. Podrobný návod na zpracování přiznání či souhrnného hlášení. Přiznán identifikovaná osoba.

Příklad 1:
Pan Novák se zabývá potiskem triček a pořizuje z Německa tiskařské barvy. Za rok 2017 pořídil postupně barvy celkem za 289.000 Kč. Pan Stehlík se nestává identifikovanou osobou a nemá povinnost odvádět DPH, jelikož nepřekročil limit pořízení zboží 326.000 Kč za rok.

Příklad 2:
Pan Novák pořídí z Francie od osoby registrované k dani v Francie dataprojektor včetně příslušenství za 365.000 Kč. Podnikatel se stává identifikovanou osobou z důvodu pořízení zboží nad 326.000 Kč a má povinnost se registrovat jako osoba identifikovaná a odvést DPH.

V účtu k zaúčtování využijte standardní postup pro pořízení zboží z EU, odvod DPH bez nároku na odpočet.

Příklad 3:
Pan Novák dováží z Thajska trička k potištění v hodnotě přesahující 500.000 Kč ročně. Dovozem zboží ze třetí země (mimo EU) se pan Stehlík nestává identifikovanou osobou ani plátcem DPH. DPH z dovozu vybere celní úřad při proclení zboží.

Příklad 4:
Pan Novák si platí reklamu na Googlu za 1250 Kč měsíčně. Reklama slouží k propagaci poskytovaných služeb. Společnost Google je registrovaná k dani v Irsku. Pan Novák přijal službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Ke dni přijetí služby se stává osobou identifikovanou k dani a má povinnost odvést DPH, a to bez ohledu na částku. Pořízení služby bez nároku na odpočet.

Příklad 5:
Pan Novák na svých webových stránkách umožňuje zveřejňovat reklamu prostřednictvím služby Google AdSense. Za to dostává od společnosti Google platbu za zveřejňování reklamy. Společnost Google má sídlo v Irsku. Jedná se o poskytování reklamní služby osobě povinné k dani v jiném členském státě. Pan Stehlík se stává identifikovanou osobou. Poskytnuté reklamní služby vykáže v přiznání k DPH a v souhrnném hlášení. Povinnost platit DPH mu nevznikla.

Příklad 6:
Pan Novák si platí reklamu na FB za 690 Kč jednorázově. Reklama slouží k propagaci jeho poskytovaných služeb, Společnost FB je registrovaná k dani v Irsku. Pan Novák přijal službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Ke dni přijetí služby se stává osobou identifikovanou k dani a má povinnost odvést DPH, a to bez ohledu na částku. Pořízení služby bez nároku na odpočet.

Neplátce zapisuje účetní případ stejně jako plátce. Podává jak přiznání k DPH, tak i souhrnné hlášení.

Příklad 7:
Pan Novák poskytuje poradenské služby osobě povinné k dani se sídlem v Kanadě. Místo plnění není v EU, ale v třetí zemi, proto se firma Novák nestává identifikovanou osobou a přiznání k DPH nepodává.