Daňový paušál

16.01.2018

Kolik si odečtete paušálem

Uplatnit výdaje prostřednictvím paušálů nemůže člověk, který je členem sdružení bez právní subjektivity, ve kterém si členové nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. To samé platí pro živnostníka, který má příjmy ze spoluvlastnictví majetku, přičemž příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů.

U ostatních je výše výdajového paušálu závislá na oboru:

  • Řemeslníci a podnikatelé v zemědělské výrobě nebo lesním a vodním hospodářství si můžou z příjmů paušálem odečíst osmdesát procent.

Osmdesátiprocentní paušál je ale možné využít pouze u ročních příjmů do dvou milionů korun, od příjmů nad tento limit si při využití paušálu už žádné výdaje neodečtete; maximálně tedy můžete paušálem odečítat 1 600 000 korun.

  • Ostatní živnosti využívají šedesátiprocentní paušál.

I tady platí limit dva miliony korun, maximálně si můžete paušálem odečíst 1 200 000 korun.

  • Lidé, kteří působí ve svobodném povolání, mají příjmy z autorských práv nebo jiného podnikání podle zvláštních předpisů - například tlumočníci, znalci, insolvenční správci, spisovatelé, sportovci, přispěvatelé do novin, advokáti nebo lékaři - si paušálem odečítají čtyřicet procent.

Paušál se uplatňuje z maximálního limitu příjmů dva miliony korun, z příjmů nad tuto hranici se při použití paušálu žádné výdaje neodečtou; maximálně tedy můžete paušálem odečíst 800 000 korun.

  • Kdo má příjmy z pronájmů, uplatňuje třicetiprocentní výdajový paušál.

I tady platí limit dvou milionů, maximálně můžete paušálem odečíst 600 tisíc korun.

Když využijete výdajové paušály, žádné další výdaje už odečítat nemůžete, paušály pokrývají všechno včetně mezd a odpisů majetku.