Články

Informativní  články a zajímavosti

Kdo se stává identifikovanou osobou dle zákona o DPH, jaké má povinnosti, příklady z praxe s návody na zaúčtování.

Před vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) může docházet k výdajům, které se vznikem společnosti přímo souvisejí (např. poradenské služby, poplatky, odměna notáře apod.)

Daňovou evidenci vedou všechny fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou, nejsou tedy uvedeny v § 1 odst. 2 zákona o účetnicví. Da­ňová evidence slouží ke stanovení základu daně a následně i pro výpočet výše daně z příjmů fyzických osob. Upravuje ji § 7b zákona o daních z příjmů.

Uplatnit výdaje prostřednictvím paušálů nemůže člověk, který je členem sdružení bez právní subjektivity, ve kterém si členové nerozdělují příjmy a výdaje rovným dílem. To samé platí pro živnostníka, který má příjmy ze spoluvlastnictví majetku, přičemž příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů.